Zestawy wniosków do pobrania

Dobry Start
Wniosek o świadczenie Dobry Start
Załącznik do wniosku Dobry Start

500+
Załacznik do wniosku o świadczenie wychowacze 500+
Wniosek o świadczenie wychowacze 500+
Oświadczenie

Zasiłek rodzinny
Wymagane dokumenty
ZSR 053- dochód nieopodatkowany
Zaświadczenie- urlop wychowawczy - pracodawca
Załącznik do wniosku ZR- wieksza ilosc dzieci
Wniosek o zasilek rodzinny
Oświadczenie urlop wychowawczy
Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu
Oświadczenie o dochodach z gosp, rolnego
Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - becikowe
Wymagane dokumenty
ZSR_053- dochod nieopodatkowany
Zaświadczenie lekarskie
Załącznik - jednorazowa zapomoga
Wniosek - becikowe pop 19.06.19 - wniosek
Oświadczenie - zapomoga
Oświadczenie gospodarstwo rolne jednorazowa zapomoga

Zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Oświadczenie o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
Oświadczenie - gospodarstwo rolne
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
Oświadczenie o dochodach innych niż opodatkowane
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
Załącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Za życiem
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Fundusz alimentacyjny
Wymagane dokumenty
Oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji
Oświadczenie gospodarstwo rolne
Oświadczenie o bezskuteczności alimentów
Oświadczenie o dochodach innych niż opodatkowane
Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Załącznik do wniosku o świadczenia alimentacyjne

Różne
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
Wniosek - ogólny - zmiana, uchylenie
Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym