Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Śrem w obszarze pomocy społecznej

4.03.2020 r.Drukuj tekst

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020r. usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Śrem oraz realizację w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Śrem.

Ogłoszenie

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 - Zlecenie usług

Zadanie nr 1 - Realizacja w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020r. usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Śrem.

Oferta

Załącznik nr 1 do oferty - Wykaz kadry

Załącznik nr 2 do oferty - Wniosek o uruchomienie dotacji

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do oferty - Umowa

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy - Wykaz kadry

Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia

Załącznik nr 6 do umowy

Załącznik nr 6a do umowy kopia

Załącznik nr 6a do umowy

Załącznik nr 7 do umowy

Załącznik nr 8 do umowy

Zadanie nr 2 - Realizacja w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Śrem

Oferta

Załącznik nr 1 do oferty - Wykaz kadry

Załącznik nr 2 do oferty - Wniosek o uruchomienie dotacji

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do oferty - Umowa

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy - Wykaz kadry

Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia

Załącznik nr 6 do umowy

Załącznik nr 6a do umowy kopia

Załącznik nr 6a do umowy

Załącznik nr 7 do umowy

Załącznik nr 8 do umowy

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym