Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu

6.12.2018 r.Drukuj tekst

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 7 Włącznie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Ogłoszenie

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

 

 

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym