Zapytanie ofertowe na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany

11.05.2018 r.Drukuj tekst

na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1  - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

 

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym