Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem

28.06.2017 r.Drukuj tekst

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Śrem z zakresu warsztatów edukacyjnych w ramach aktywnej integracji projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe:

Wykaz szczegółowych zadań:

  1. Warsztaty z zakresu rozwijania przedsiębiorczości wraz z blokiem dotyczącym ekonomii społecznej "Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania";
  2. Warsztaty edukacyjne wielopokoleniowe "Babcie i dziadkowie rodzinni nauczyciele historii i tradycji";
  3. Trening grupowy w zakresie kształtowania kompetencji życiowych i społecznych;
  4. Warsztaty kulinarno-edukacyjne Gastronomia – ekonomia;
  5. Warsztaty "Nowa marka – Ty";
  6. Warsztaty praktyczno-edukacyjne Ogród doświadczeń.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
Wzór oferty

Załącznik Nr 1.1 do oferty
Harmonogram

Załącznik Nr 1.2 do oferty
Przewidywana kalkulacja kosztów

Załącznik Nr 1.4 do oferty
Wzór umowy

Załącznik Nr 1 do umowy – Szczegółowy program

Załącznik Nr 2 do umowy – Lista obecności

Załącznik Nr 3 do umowy – Odbiór materiałów

Załącznik Nr 4 do umowy – Wykaz kadry

Załącznik Nr 5 do umowy – Zaświadczenie

Załącznik Nr 6 do umowy – Ankieta ewaluacyjna

Załącznik Nr 7 do umowy – Umowa powierzenia danych osobowych

Załącznik Nr 1.5 do oferty
Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik Nr 1.6 do oferty
Oświadczenie personelu

Załącznik Nr 1.7 do oferty
Oświadczenie personelu

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym