Trudność w komunikowaniu

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się pragnące załatwić sprawę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie mogą skorzystać

  • z pomocy pracownika Ośrodka
    posługującego się językiem migowym w stopniu podstawowym
  • z pomocy osoby przybranej,
    tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w Ośrodku
  • z pomocy tłumacza języka migowego, tłumacza przewodnika,
    która jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych

Potrzebę skorzystania z pomocy pracownika lub tłumacza migowego należy zgłosić do Ośrodka na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy w formie pisemnej w Kancelarii Ośrodka lub za pomocą e-mail ops@ops.srem.pl

Druk zgłoszenia dostępny w siedzibie Ośrodka lub do porania poniżej

ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA TŁUMACZA

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 234 z późn. zm.).

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym