W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo seniorom?

14.06.2013 r.Drukuj tekst

W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo seniorom?
Odpowiedzi na to pytanie starano się udzielić podczas debaty społecznej "Projekty, zadania i czynności podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu śremskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa seniorów". Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Śremie, która rozpoczęła cykl debat na temat bezpieczeństwa.
Pierwsze spotkanie odbyło się 11 czerwca 2013 roku w Klubie Relax, a uczestnikami byli członkowie Klubu Seniora działającego przy Towarzystwie Pomocy Potrzebującym im Św. Brata Alberta "Nadzieja" w Śremie.
W debacie uczestniczyli przedstawiciele instytucji oraz organizacji, którzy aktywnie włączają się w działania na rzecz seniorów. Całe wydarzenie prowadziła nadkom. Ewa Kasińska rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Z ramienia śremskiej policji w debacie wzięli udział mł. insp. Piotr Leciejewski Komendant Powiatowy Policji w Śremie, st. asp. Piotr Nowacki Kierownik Referatu Ruchu Drogowego. Wśród zaproszonych gości byli: Bartosz Żeleźny Wiceburmistrz Śremu i Przewodniczący Rady Programu Bezpieczne Miasto, Roman Szydłowski Przewodniczący Rady Powiatu, Marian Goliński Komendant Straży Miejskiej w Śremie, Maria Świdurska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie i Joanna Ratajczak z Działu Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej, Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta "Nadzieja" w Śremie, Jan Mieloszyński Lokalny Koordynator Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i Wojciech Majchrzak Przewodniczący Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz przedstawiciel Klubu Relax Spółdzielni Mieszkaniowej.
Seniorzy byli bardzo zadowoleni z takiej formy spotkania, chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi refleksjami na temat bezpieczeństwa oraz porządku w swoim miejscu zamieszkania. Mówili o swoich obawach i pytali w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Zdjęcia wykonane podczas debaty. Fot. Elżbieta Kowalak Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym