Aktywizacja i Edukacja Osób Starszych w Gminie Śrem. Strefa Aktywnego Seniora.

23.06.2013 r.Drukuj tekst

Strefa Aktywnego Seniora. Aktywizacja i Edukacja Osób Starszych w Gminie Śrem.
"Strefa Aktywnego Seniora. Aktywizacja i Edukacja Osób Starszych w Gminie Śrem" to projekt realizowany w formie partnerskiej przez Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brat Alberta "Nadzieja" w Śremie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.
Dnia 21 czerwca 2013 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca dotychczasowe działania w ramach realizowanego Projektu. Głównym jego celem było wzmocnienie potencjału osób starszych po 60 r. ż, zamieszkałych na terenie gminy Śrem, umożliwienie im rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji, jak również zapobieganie izolacji seniorów oraz integracja społeczna, a przez to ograniczenie dyskryminacji osób starszych i zwiększenie ich dostępu do usług społecznych.
W uroczystości wzięli udział partnerzy podejmowanych inicjatyw, dzięki którym możliwe było wspólne działania na rzecz rozwoju osób starszych. Nie zabrakło również samych uczestników projektu m.in. członków Klubu Seniora działającego przy Towarzystwie Pomocy Potrzebującym im. Św. Brat Alberta "Nadzieja" w Śremie, Grupy Seniorów "Młodzi Duchem" działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie oraz przedstawicieli Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Wsi Mechlin.
Na konferencje przybył również przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Pani Sylwia Pełtak, która przybliżyła seniorom realizację Wielkopolskiego Programu Aktywizacji na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku.
Pani Agnieszka Sadowska psycholog, specjalistka dyżurująca w ramach Punktu Konsultacyjnego, podsumowała efekty pracy z osobami starszymi zaznaczając przy tym widoczne zapotrzebowanie na tego rodzaju formę pomocy. Również uczestnicy podejmowanych działań w ramach projektu opowiedzieli o swoich wrażeniach i cennych spostrzeżeniach, które będą brane pod uwagę w trakcie planowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie kolejnych działań aktywizacyjno-edukacyjnych na rzecz osób starszych w gminie Śrem.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym