IV edycja PRZESTRZENI ... dla osób po 50 roku Życia

13.03.2013 r.Drukuj tekst

Szczegółowe informacje

Program


Czwarta edycja Targów „Aktywni 50+” – inicjatywa, w której Gmina Śrem przedstawiała lokalną przestrzeń na rzecz aktywności osób 50+ oraz w której udział wzięła 100-osobowa grupa śremskich seniorów
Targi "Aktywni 50+", to inicjatywa, która daje przestrzeń ludziom twórczym, dynamicznym i pełnym pasji oraz instytucjom i organizacjom działającym na rzecz osób po 50 r. ż. i odbywała się w miniony weekend, 16 – 17 marca b.r. Patronat honorowym nad imprezą objął Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.
Uroczystego otwarcia dwudniowych Targów „Aktywni 50+” dokonali przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowych Targów Poznańskich i Miasta Poznań: Pani Aleksandra Kowalska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Pan Przemysław Trawa – v-ce Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Pan Stanisław Tamm – Sekretarz Miasta Poznań. Gościem specjalnym Targów była Pani Elżbieta Seledyn – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas trwających Targów "Aktywni 50+" swoje stoisko wystawiennicze prezentowali: producenci, firmy usługowe, organizacje pozarządowe, Kluby Seniora z terenu wielkopolski, a także instytucje samorządowe.
W Targach uczestniczyła 100-osobowa grupa śremskich seniorów, która aktywnie brała udział w tym wydarzeniu, korzystając i uczestnicząc w warsztatach edukacyjnych, sportowych, tanecznych, wystawach, prelekcjach i koncertach, badaniach profilaktycznych, itp.
Podczas Targów "Aktywni 50+" ofertę działań na rzecz aktywności osób 50+ w gminie Śrem prezentowali przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja" w Śremie oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Mechlin.
Śremskie stoisko wystawiennicze uczestników Targów do zapoznawania się z prezentowaną ofertą, zachęcało różnorodnością i ciekawością materiałów i folderów informacyjnych, których celem było przedstawienie dobrych praktyk – różnych form samodzielności i aktywności osób starszych w życiu społecznym, m. in. poprzez realizację partnerskiego projektu „Strefa Aktywnego Seniora”, działań w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, oferty Śremskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej.
Wszyscy zwiedzający stoisko Gminy Śrem – obdarowani zostali słodkimi, ekologicznymi wypiekami – ciastkami, upieczonymi przez seniorki z Mechlina. Stoisko dostrzeżone i uznane zostało przez zwiedzających z terenu całej Wielkopolski.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym