Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gminny Model Profilaktyki krzywdzenia Małych Dzieci

7.01.2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie z dnia 29 grudnia 2017 r.

Ważna jest każda inicjatywa podkreślająca potrzebę reagowania na przemoc domową

26.05.2014 r.

Wzmocnienie udziału pracowników ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć było głównym celem spotkania, które odbyło się w dniu 22 maja 2014 roku w Kinoteatr „Słonko”...

W Śremie na temat przeciwdziałania przemocy

19.05.2014 r.

Burmistrz Śremu serdecznie zaprasza na spotkanie w dniu 22 maja 2014 roku o godzinie 13.00 w Kinoteatrze Słonko. Celem spotkania jest poruszenie kwestii przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć...

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie za 2013 rok

16.05.2014 r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Śremie za 2013 rok

RAPORT MONITORINGOWY za 2013 rok

2.05.2014 r.

RAPORT MONITORINGOWY za 2013 rok

Podnoszenie skuteczności działań wobec sytuacji przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec kobiet w Śremie

9.12.2013 r.

Podnoszenie skuteczności działań wobec sytuacji przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec kobiet w Śremie

Zintegrowane i kompleksowe działania realizowane w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem

21.10.2013 r.

Zintegrowane i kompleksowe działania realizowane w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem

Szkolenie - "Kontakt z osobą doznającą przemocy i stosującą przemoc"

6.10.2013 r.

Szkolenie - "Kontakt z osobą doznającą przemocy i stosującą przemoc"

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym