Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II

7.09.2020 r.Drukuj tekst

Od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie gminy Śrem będzie realizowany projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II".

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług wspierania rodziny poprzez organizację kompleksowej, bezpłatnej oferty w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym i doświadczających trudności życiowych.

Opis projektu

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym