Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

"Aktywni w Śremie"

17.08.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie rozpoczął realizację projektu Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

12.08.2016 r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym