Rekrutacja uczestników projektu „Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja”

25.01.2017 r.Drukuj tekst

Zapraszamy do udziału osoby, które przeżywają trudności i chcą rozpocząć pozytywne zmiany w swoim życiu.

Oferta projektu jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców Gminy Śrem w wieku aktywności  zawodowej:

  • doświadczających problemów osobistych i rodzinnych;
  • przeżywających trudności mieszkaniowe;
  • znajdujących się w kryzysach psychicznych;
  • osób młodych, do 30 r. ż. doświadczających trudności  w wejściu lub powrocie na rynek pracy;

Co można zyskać?

  • kwalifikacje i kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatem dla 100 osób, nabyte na kursach takich jak: opiekun osoby starszej i niesamodzielnej, pracownik utrzymania zieleni, pracownik administracyjno – biurowy, kursy w dziedzinie IT, handlowiec i inne;
  • doświadczenie zawodowe w ramach 6 - miesięcznych staży zawodowych - dla 50 osób;
  • zapoznanie się z warunkami pracy w środowisku lokalnym podczas wykonywania prac społecznie użytecznych – dla minimum 72 osób;
  • rozwój umiejętności osobistych przez 120 uczestników projektu, takich jak: poprawa relacji pomiędzy bliskimi osobami, nauka wzajemnego porozumiewania się, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole, autoprezentacja;
  • nowe znajomości i interesujące kontakty wśród 120 uczestników projektu oraz minimum 200 osób z otoczenia społecznego w tym pracodawców;
  • zdobyć pierwszą pracę i ją utrzymać!

Osoby zainteresowane  udziałem w projekcie mogą zgłaszać się w siedzibie realizatora:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie przy ul. Roweckiego 31 w każdy wtorek i piątek
od godziny 9:00 do 12:00.
Dodatkowo w każdą środę w oddziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie przy ul. Okulickiego 3 w godzinach od 15:00 do 18:00.

Rekrutacja do projektu

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz procesu rekrutacji można uzyskać w Klubie Integracji Społecznej pod nr tel. 61 28 39 997 wew. 21.
 

Serdecznie zapraszamy.
Skorzystaj ze środków Unii Europejskiej!

Projekt Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym