Uliczni „pomagacze” – streetworkerzy w gminie Śrem

1.02.2017 r.Drukuj tekst

Działania związane z realizacją patroli streetworkerskich w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 rozpoczęto 21 listopada 2016 r.

Streetworkerzy docierają do środowisk, w których mogą przebywać osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, aby poinformować o ofercie projektu oraz o możliwości skorzystania z systemu wsparcia środowiskowego obejmującego m.in. schronienie, posiłek oraz  poradnictwa specjalistyczne.

Dodatkowo w ramach pełnionych obowiązków streetworkerzy dyżurują w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach popołudniowych w Hostelu dla Bezdomnych w Nochowie. W trakcie dyżuru, osoby przebywające w ogrzewalni informowane są o możliwości uzyskania wsparcia, zwłaszcza z zakresie leczenia uzależnień, w tym leczenia detoksykacyjnego.

W okresie od 21 listopada 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. praca streetworkerów obejmowała 60 godzin na osobę (20 godzin miesięcznie). Podczas wykonywanych patroli poza bezpośrednimi kontaktami z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością oraz kontrolą pustostanów, streetworkerzy przekazali także ulotki informacyjne do marketów, sklepów, lokali gastronomicznych, przychodni zdrowia. W ramach działań udzielono też bezpośredniego - interwencyjnego wsparcia 5 osobom bezdomnym. Istotne znaczenie mają również działania informacyjne dla mieszkańców Śremu o możliwości podjęcia działań we własnym zakresie w momencie spotkania na terenie Śremu osób bezdomnych wymagających udzielenia pomocy.

Dużą rolę w pełnieniu obowiązków streetworkerów odgrywała współpraca ze Strażą Miejską w Śremie i Policją. Wsparcie obejmowało przede wszystkim wspólne patrole, transport osób bezdomnych, interwencje służb w momentach zakłócania porządku przez osoby bezdomne.

Galeria zdjęć:

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym