Streetworking w Śremie

22.11.2016 r.Drukuj tekst

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe, realizuje w okresie od 16 listopada 2016 r. do 31 lipca 2018 r. nową usługę dla społeczności lokalnej. W tym czasie na śremskich ulicach wsparcie dla osób bezdomnych świadczyć będzie dwóch streetworkerów.

Metoda streetworkingu skierowana jest do wszystkich, którzy nie mogą, nie chcą lub nie umieją korzystać z pomocy instytucji społecznych, medycznych czy socjalnych. Podstawowym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia i doprowadzenie do zmiany postaw osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wzmocnienie systemu pomocy dla osób dotkniętych tymi problemami.

Galeria zdjęć:

W dniu 21 listopada br. odbyło się spotkanie partnerów zaangażowanych w lokalny system wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Uczestnicy wśród których byli przedstawiciele służb mundurowych, instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia i organizacji pozarządowych zostali zapoznani z koncepcję pracy streetworkera w naszej gminie oraz otrzymali materiały informacyjne.

Dla wszystkich osób zainteresowanych współpracą i kontaktem ze streetworkerami podajemy nr telefonu: 574 863 516. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00, natomiast w soboty od 8:00 do 13:00.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym