Realizacja projektu

Dyżury streetworkerskie w Hostelu dla bezdomnych w Nochowie

24.03.2017 r.

Streetworker działa w środowisku osób bezdomnych. Jego celem jest wsparcie osoby bezdomnej w celu przywrócenia możliwość pełnienia ról społecznych, poprzez docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych

II edycja Programu Aktywizacja i Integracja

6.03.2017 r.

II edycja Programu Aktywizacja i Integracja jest jednym z elementów projektu „Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja”. PAI daje szansę aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu przebywania w ewidencji osób bezrobotnych.

Szkolenia zawodowe dla uczestników "Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja"

3.03.2017 r.

Kolejne grupy uczestników projektu"Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja rozpoczęły realizację szkoleń zawodowych - program 120 godzinnego szkolenia administracyjno – biurowego oraz
60 godzinnego kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci.

Wzmocnienie lokalnego systemu wsparcia usług środowiskowych

2.03.2017 r.

Podnoszenie kwalifikacji i zyskanie nowych umiejętności wpływa na profesjonalizm usług oraz nowe możliwości wsparcia mieszkańców gminy Śrem.

Uczestnicy projektu "Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja" rozpoczynają szkolenia zawodowe

22.02.2017 r.

Po ukończeniu zajęć w Klubie Integracji Społecznej będących częścią zajęć z zakresu reintegracji społecznej w projekcie Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja, przyszedł czas na rozpoczęcie kursów zawodowych.

Uliczni „pomagacze” – streetworkerzy w gminie Śrem

1.02.2017 r.

Streetworkerzy docierają do środowisk, w których mogą przebywać osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, aby poinformować o ofercie projektu oraz o możliwości skorzystania z systemu wsparcia środowiskowego.

Poradnictwo prawne w ramach projektu „Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja”

26.01.2017 r.

W związku z realizacją projektu Aktywni w Śremie -   integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowana jest bezpłatna pomoc prawna, skierowana do uczestników projektu oraz osób z ich najbliższego otoczenia.

Rekrutacja uczestników projektu „Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja”

25.01.2017 r.

Zapraszamy do udziału osoby w wieku aktywności zawodowej - mieszkańców gminy Śrem, które przeżywają trudności i chcą rozpocząć pozytywne zmiany w swoim życiu.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym