Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

Opis projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja".

Cele realizacji projektu:

 • Zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego.
 • Zwiększenie aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Nabycie nowych umiejętności społecznych i wiedzy w zakresie aktywnego stylu życia.

Planowane efekty:

 • Objęcie wsparciem 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Objęcie wsparciem 30 osób niepełnosprawnych.
 • Zawarcie dwóch porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji.
 • Realizacja Indywidualnego Planu Działania przez 72 osoby należące do III profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
 • Objęcie IPD 120 uczestników.
 • Objęcie kontraktem socjalnym 120 uczestników.
 • Objęcie wsparciem 24 osoby/ rodziny spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 • Objęcie wsparciem 30 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Po zakończeniu udziału w projekcie 20 osób niemających określonego III profilu pomocy i pozostających bez pracy zarejestruje się w PUP.
 • Objęcie wsparciem 20 osób korzystających z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Wartość projektu: 1 633 881,41 zł
Kwota dofinansowania: 1 527 993,41 zł

Harmonogram - kwiecień 2017

29.03.2017 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
KWIECIEŃ 2017

DATA GODZINA GRUPA RODZAJ ZAJĘĆ MIEJSCE
04-04-2017 08.00 - 16.00 I Persolog ul. Okulickiego 3
04-04-2017 10.00 - 15.00 PAI Reintegracja społeczna ul. Okulickiego 3
05-04-2017 12.00 - 16.00 III Reintegracja zawodowa ul. Okulickiego 3
06-04-2017 10.00 - 15.00 PAI Reintegracja zawodowa ul. Okulickiego 3
07-04-2017 08.00 - 12.00 III Reintegracja zawodowa ul. Okulickiego 3
10-04-2017 11.00 - 15.00 III Reintegracja społeczna ul. Okulickiego 3
11-04-2017 10.00 - 15.00 PAI Reintegracja społeczna ul. Okulickiego 3
12-04-2017 11.00 - 15.00 III Reintegracja społeczna ul. Okulickiego 3
13-04-2017 10.00 - 15.00 PAI Reintegracja zawodowa ul. Okulickiego 3
14-04-2017 08.00 - 12.00 III Reintegracja zawodowa ul. Okulickiego 3
18-04-2017 10.00 - 15.00 PAI Reintegracja społeczna ul. Okulickiego 3
19-04-2017 13.30 - 16.30 III Reintegracja zawodowa ul. Okulickiego 3
20-04-2017 10.00 - 15.00 PAI Reintegracja zawodowa ul. Okulickiego 3
21-04-2017 10.00 - 14.00 III Reintegracja społeczna ul. Okulickiego 3
24-04-2017 12.00 - 14.30 III Reintegracja społeczna ul. Okulickiego 3
25-04-2017 10.00 - 15.00 PAI Reintegracja społeczna ul. Okulickiego 3
26-04-2017 12.00 - 14.30 III Reintegracja społeczna ul. Okulickiego 3
27-04-2017 10.00 - 15.00 PAI Reintegracja zawodowa ul. Okulickiego 3
28-04-2017 08.00 - 16.00 IV Persolog ul. Okulickiego 3
29-04-2017 08.00 - 16.00 IV Persolog ul. Okulickiego 3

Dyżury streetworkerskie w Hostelu dla bezdomnych w Nochowie

24.03.2017 r.

Streetworker działa w środowisku osób bezdomnych. Jego celem jest wsparcie osoby bezdomnej w celu przywrócenia możliwość pełnienia ról społecznych, poprzez docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych

II edycja Programu Aktywizacja i Integracja

6.03.2017 r.

II edycja Programu Aktywizacja i Integracja jest jednym z elementów projektu „Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja”. PAI daje szansę aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu przebywania w ewidencji osób bezrobotnych.

Szkolenia zawodowe dla uczestników "Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja"

3.03.2017 r.

Kolejne grupy uczestników projektu"Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja rozpoczęły realizację szkoleń zawodowych - program 120 godzinnego szkolenia administracyjno – biurowego oraz
60 godzinnego kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci.

Harmonogram - marzec 2017

3.03.2017 r.

Harmonogram zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej - marzec 2017

Wzmocnienie lokalnego systemu wsparcia usług środowiskowych

2.03.2017 r.

Podnoszenie kwalifikacji i zyskanie nowych umiejętności wpływa na profesjonalizm usług oraz nowe możliwości wsparcia mieszkańców gminy Śrem.

Uczestnicy projektu "Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja" rozpoczynają szkolenia zawodowe

22.02.2017 r.

Po ukończeniu zajęć w Klubie Integracji Społecznej będących częścią zajęć z zakresu reintegracji społecznej w projekcie Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja, przyszedł czas na rozpoczęcie kursów zawodowych.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym