Refleksja i spojrzenie w przyszłość

22.11.2017 r.

W Dniu Pracownika Socjalnego, 21 listopada odbyła się Konferencja naukowa „Praca socjalna w przestrzeni refleksji”, dotycząca ważnych tematów - od spraw związanych z metodyką pracy po usługi społeczne realizowane w gminie Śrem.

Adam Lewandowski Burmistrz Śremu podziękował pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za pasję, celowość działania i zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi.

Spotkanie skłaniało do refleksji i spojrzenia w przyszłość. Te wartości znalazły odzwierciedlenie w wystąpieniach ekspertów. Pani dr Magdalena Rosochacka – Gmitrzak związana ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prof. Mirosław Grewiński - polityk społeczny mówili o wyzwaniach społecznych XXI w kontekście obrazu pracy socjalnej oraz trendów i kierunków przeobrażeń polityki społecznej. Ks. Kanonik Ryszard Adamczak w wykładzie „Wielkie pytania życia” mówił o wędrówce trakcie, której zastanawiamy się nad sensem słów: miłość i ludzkość.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, podjęta została próba ukazania faktycznego obrazu usług na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i osób podwyższonego ryzyka. Przeglądu systemu wsparcia rodzin w naszej gminie dokonała Maria Świdurska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, a o działaniach w obszarze lokalnej polityki na rzez osób starszych mówiła Joanna Ratajczak, Koordynator ds. polityki senioralnej gminy Śrem. Centrum Usług dla rodzin to również przestrzeń przyjazna rodzinie i o formach wsparcia informowała Joanna Szymoniak, Kierownik Działu Integracji Społecznej.

Konferencja z udziałem przedstawicieli lokalnego samorządu, podmiotów pozarządowych, instytucji publicznych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, oświaty, kultury, ochrony zdrowia  oraz pomocy i integracji społecznej była okazją, by skierować słowa uznania, do wszystkich, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowała za dobrą partnerską współpracę, która przekłada się na skuteczne rozwiązania i inicjatywy w lokalnej polityce społecznej.

Pliki do pobrania:
Przeglad systemu wsparcia - prezentacja

Zdjęcie Nr 1 Konferencja naukowa

Zdjęcie Nr 2 Konferencja naukowa

Zdjęcie Nr 2 Konferencja naukowa

Zdjęćie Nr 3 Konferencja naukowa

Zdjęcie Nr 4 Konferencja naukowa

Zdjęcie Nr 4 Konferencja naukowa

Zdjęcie Nr 5 KOnferencja naukowa

Zdjęcie Nr 6 Konferencja naukowa

 

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym