Spotkanie edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołowską

29.09.2017 r.

O zagrożeniach i niebezpieczeństwach współczesnego świata oraz roli rodziców i szkoły w budowaniu bezpieczeństwa ludzi młodych śremskiej przestrzeni rozmawiać będziemy z sędzią Anną Marią Wesołowską podczas spotkania 9 października b.r,

Gmina Śrem w związku z realizacją projektu „Profilaktyka ma znacznie – wielowymiarowe działania gminy Śrem w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie” serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Śrem, a zwłaszcza rodziców, dziadków, kadry pedagogiczne szkół i przedszkoli oraz inne osoby działające na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbędzie się w dniu 9 października 2017 roku o godzinie 17.00 w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury w Śremie przy ul. Staszica 1.

Tematyka spotkania edukacyjnego będzie związana z zagrożeniami i niebezpieczeństwami, jakie mogą dotknąć młodych ludzi, jak również roli rodziców i szkoły w budowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Sędzia Anna Maria Wesołowska w ramach profilaktyki przestępczości będzie mówiła o ryzykownych zachowaniach młodych ludzi, a także o ich bezpieczeństwie i prawach dziecka. Część wykładu zostanie też poświęcona znaczeniu wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły. Podczas spotkania będą również poruszane kwestie zaniedbań i różnych form przemocy wobec dziecka, w tym kwestie wykorzystywania dzieci w konflikcie okołorozwodowym.  Prelegentka również przedstawi narzędzie mediacji w sprawach nieletnich oraz opowie o mediacji rówieśniczej jako formie rozwiązywania konfliktów w szkole.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu - Pani Anna Ślipko-Rewers pod numerem telefonu 61 28 39 997 w. 23.

W projekcie „Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania gminy Śrem w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie” przewidziano również w dniach 9 -10 października 2017 roku spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską dla dzieci i młodzieży ze śremskich szkół w ramach współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi.
Projekt   jest współfinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z budżetu gminy Śrem. 

Pliki do pobrania:

Spotkanie z sędzią Anną Maria Wesołowską - plakat

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym