Śremski program na rzecz osób starszych

11.09.2017 r.

W dniu 7 września br. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie oraz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób starszych.

Tematem przewodnim spotkania była przedstawienie założeń polityki senioralnej w gminie Śrem realizowanej zgodnie ze Śremskim Programem na rzecz osób starszych na lata 2017 – 2025 poprzez poprawę jakości życia osób w wieku powyżej 60 roku życia i dostępności usług na terenie gminy Śrem, dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie pozytywnego obrazu seniorów.

Ponadto przedstawione zostały główne kierunki działania Programu i inicjatywy podejmowane w bieżącym roku - omówiony został projekt Śremskiej Karty Seniora oraz projekt Śremskiej Rady Seniorów.

Uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do aktywnego włączenia się we wdrażanie Programu i jego działania, a także do udziału w pracach Zespołu ds. realizacji i monitoringu Śremskiego programu na rzecz osób starszych, który na podstawie deklaracji uczestnictwa zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Śremu.
Zespół ekspertów, praktyków, specjalistów będzie starał się na bieżąco analizować sytuacje osób starszych w gminie, diagnozował potrzeby i proponował systemowe zmiany, dające długofalowe efekty.

Zapraszamy lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz osób starszych do uczestnictwa w pracach Zespołu ds. realizacji i monitoringu Śremskiego programu na rzecz osób starszych. Skan wypełnionej deklaracji należ przesłać na polityka.senioralna@ops.srem.pl do 15 września 2017 roku. Deklaracja do pobrania poniżej.

Zdjęcie 1 Spotkanie Śremski Program na rzecz osób starszych

Zdjęcie 2 Śremski program na rzecz osób starszych

Zdjęcie 3 Śremski program na rzecz osób starszych 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu

Deklaracja uczestnictwa w pracach Zespołu

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym