Nowe wnioski o 500+ oraz o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego

2.08.2017 r.

W gminie Śrem w pierwszym dniu przyjmowania wniosków o 500+ zostało ich złożonych 176 (w tym 106 wniosków przyjętych elektronicznie). Złożono również 36 wniosków o świadczenia rodzinne.

Ujednolicono terminy składania wniosków o różne formy na nowe okresy świadczeniowe - świadczenia wychowawcze 500+, ale także o świadczenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego, a śremianie mogą już od 1 sierpnia br. dopełnić wszystkich niezbędnych formalności jednocześnie.

Główne zasady przyznawania świadczenia wychowawczego pozostały bez zmian.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

Kiedy złożyć wniosek?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Jeśli szukacie Państwo dodatkowych informacji, można skorzystać z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatora „Rodzina 500 plus”.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia dla rodzin można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, przy ulicy Grota Roweckiego 31 w poniedziałki w godz. 7,00 – 18,00 oraz od wtorku do piątku
w godz. 7,00 do 15,00.

Kontakt tel. 61 28 10 447.

Wszystkie wnioski można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu „Empatia” lub poprzez systemy bankowe praz PUE ZUS.

Zdjęcie 1 Nowy okres zasiłkowy

Zdjęcie 5 NOwy okres zasiłkowy

Zdjęcie 2 Nowy okres zasiłkowy

Zdjęcie 3 Nowy okres zasiłkowy

Zdjęcie 4 Nowy okres zasiłkowy

Zdjęcie 7 Nowy okres zasiłkowy

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym