Głos seniora w Śremie – nowe usługi z udziałem osób starszych

23.05.2017 r.

Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 w formule partnerskiej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja" przy współpracy z samorządem, instytucjami, mediami, podmiotami obywatelskimi i lokalnymi liderami w celu zwiększenia partycypacji społecznej osób starszych.
Poprzez działania w projekcie mamy zamiar wyposażyć śremskich seniorów w kompetencje umożliwiające skorzystanie z mechanizmów partycypacyjnych, chcemy też zwiększyć świadomość osób starszych w zakresie korzyści z angażowania się w życie publiczne oraz stworzyć przestrzeń do debaty publicznej w zakresie tworzenia zintegrowanego programu wsparcia i aktywizacji osób w wieku podeszłym.

W ramach powyższego projektu realizowane są m.in.:

 • Warsztaty z dziennikarstwa prasowego, w których uczestniczy 10 osób po 60 roku życia. Uczestnicy korzystają z 28-godzinnej edukacji prowadzonej przez redaktora gazety "Tydzień Ziemi Śremskiej", podczas których poznają warsztat dziennikarza, redakcję, ale również nauczą się samodzielnie przygotować materiały do wydań gazety śremskiego seniora. Po zakończonych warsztatach będą tworzyć zespół redakcyjny
  i tworzyć ostateczną formę "Gazety dla Seniora". Planujemy 7 wydań gazety, która będzie się ukazywała wraz z "Tygodniem Ziemi Śremskiej" od czerwca do grudnia 2017 r.
 • Warsztaty z zakresu wolontariatu "Senior do pomocy" skierowane do 24 osób, które aktywnie chcą się włączyć w wolontariat senioralny oraz w akcję Pudełko Życia.
 • Mobilny Punkt Edukacji Obywatelskiej, którego celem jest rozpowszechnienie informacji dotyczących działań obywatelskich, zachęcenie seniorów do udziału  w inicjatywach lokalnych. Punkt dotarł już w miesiącu kwietniu br. do 100 osób po 60 roku życia.
 • Warsztaty z dziennikarstwa telewizyjnego skierowane do 6 osób, które wzbogacą swój warsztat dziennikarski, efektem będzie powstanie minimum 7 programów "Telewizji Senior" w telewizji Lokalnej TV Senior.

W ramach projektu planujemy i zachęcamy osoby zainteresowane do udziału w następujących działaniach:

 • Warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej (planujemy udział 24 osób). Warsztaty będą obejmowały część teoretyczną i praktyczna, spacery badawcze, wizyty
  w instytucjach oraz spotkania z przedstawicielami władzy lokalnej. Planowana jest również wizyta studyjna do Obornik Wlkp. podczas której będzie możliwość poznania dobrze funkcjonującej Rady Seniorów.
 • Warsztaty dotyczące korzystania z nowych technologii i utworzenie
  „Senioralnego E- Zespołu”,
  mające na celu podniesienie kompetencji seniorów
  w zakresie poznania nowych technologii skierowana do 10 osób.

Głównym efektem projektu ma być utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Śremie.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w warsztatach mieszkańców gminy Śrem w wieku 60+, którzy chcą się zaangażować w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie tel. 61 28 36 107 - Monika Dukat oraz Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im św. Brata Alberta "Nadzieja" w Śremie, tel. 663 953 504.

Warsztaty dziennikarskie zdjęcie 1

Warsztaty dziennikarskie zdjęcie 2

Warsztaty dziennikarskie zdjęcie 3

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym