Zaproszenie do konsultacji społecznych Śremskiego Program na rzecz osób starszych na lata 2017– 2025"

10.05.2017 r.

W gminie Śrem polityka senioralna jest ważna nie tylko dla seniorów, ale także dla wszystkich innych członków lokalnej społeczności.

Dzięki polityce senioralnej możemy pełniej korzystać z potencjału osób starszych, na który składają się między innymi: zdobywane latami doświadczenie życiowe i wiedza pragmatyczna, często unikalne umiejętności zawodowe i społeczne, budowana latami sieć kontaktów, wartości, zwyczaje, tradycje, które powinny być przekazywane młodym pokoleniom, czas, który seniorzy mogą poświęcić innym.

Celem Śremskiego Programu jest poprawa jakości i dostępności usług dla starszych mieszkańców naszej gminy. Szczególnie chodziło o powiązanie istniejących form wsparcia dla seniorów w gminie Śrem w spójny system, uzupełniony o nowe działania odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Innymi słowy, zakładanym rezultatem przedsięwzięcia jest dokument planistyczny wytyczają¬cy kierunki gminnej polityki senioralnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza wszystkie osoby, organizacje i instytucje zainteresowane lokalną polityką senioralną do udziału w konsultacjach.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 16 maja 2017r. w następujących formach:

  • osobiście w siedzibie Osadka Pomocy Społecznej w Śremie, przy ulicy Grota Roweckiego 31,
  • pocztą na adres: Ośródek Pomocy Społecznej, 63 – 100 Śrem, ul. Stefana Grota Roweckiego 31,
  • na adres e-meil: ops@sops.srem.pl

Wszelkie uwag należy przekazać na załączonym Formularzu. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym
Apel Zima