Spotkanie w sprawie prezentacji i konsultacji „Śremskiego Programu na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku”

19.04.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym zaprezentowania oraz konsultacji „Śremskiego Programu na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku” oraz projektu „Senior ma głos”, realizowanego w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 r.  o godz. 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1.

Śremski Program na rzecz Osób Starszych do roku 2020 zwraca z jednej strony uwagę na szerszy udział osób starszych w życiu społecznym, a drugiej na działania ukierunkowane na osoby starsze ograniczonej samodzielności. Cele szczegółowe Programu kładą nacisk na rozszerzenie oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby seniorów, tworzenie warunków do ich integracji zarówno wewnątrz, jak i międzypokoleniowej, rozwój aktywności społecznej, w tym udział osób starszych w procesach decyzyjnych oraz zwiększenie dostępności usług społecznych i wspieranie działań na rzecz samorealizacji i samopomocy. Podkreśla przy tym role współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym dla potencjalnego podnoszenia efektywności podejmowanych działań na rzecz zwiększenia aktywności społecznej seniorów. Założonym efektem podjętych działań ma być ma być wypracowanie założeń długofalowej gminnej polityki senioralnej.

Prezentacja "Śremskiego Programu na Rzecz Osób Starszych"

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” i Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie przy współpracy z samorządem, instytucjami, mediami, podmiotami obywatelskimi i lokalnymi liderami w celu zwiększenia partycypacji społecznej osób starszych.

Mamy zamiar wyposażyć śremskich seniorów w kompetencje umożliwiające skorzystanie z mechanizmów partycypacyjnych, chcemy też zwiększyć świadomość osób starszych w zakresie korzyści z angażowania się w życie publiczne oraz stworzyć przestrzeń do debaty publicznej w zakresie tworzenia zintegrowanego programu wsparcia i aktywizacji osób w wieku podeszłym.

Wyrażamy nadzieję, że Państwa udział w spotkaniu oraz współpraca w celu promowania aktywności i partycypacji publicznej seniorów przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych jako aktywnych społecznie i mających wpływ na zmiany społeczności lokalnej.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
Joanna Szymoniak
tel. 61 28 39 997

Program na Rzecz Osób Starszych

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym
Apel Zima