Bezpieczny i Aktywny Senior

9.03.2017 r.

Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior

Kampania „Bezpieczny i Aktywny” realizowana jest przez Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie bezpieczeństwa i aktywności seniorów oraz ukazanie jak ważne znaczenie ma uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym.

Kampania opiera się na dwóch filarach:

BEZPIECZEŃSTWO
Ważnym elementem w działaniach na rzecz seniorów jest zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych, uchronienie ich przed czynami uznanymi za przestępstwo takimi jak: oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki prywatnych przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, dyskryminacja ze względu na wiek.

AKTYWNOŚĆ
Drugim priorytetowym obszarem działań jest szeroko rozumiana aktywność osób starszych na polu zawodowym, społecznym, edukacyjnym, sportowym i kulturowym. Aktywny i zdrowy styl życia pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie osób starszych w życiu społecznym, a także wpłynie na wydłużenie okresu samodzielności osób starszych.

Gmina Śrem realizuje działania na rzecz środowiska seniorów wpisujące się w założenia Kampanii:

  1. Propagowanie aktywnego i zdrowego styl życia seniorów poprzez warsztaty i spotkania edukacyjne oraz zajęcia sportowe np. Boccia.
  2. Podnoszenie świadomości seniorów w zakresie partycypacji społecznej – realizacja projektu w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.
  3. Edukacja osób starszych w zakresie przysługujących praw w tym: organizacja spotkań, warsztatów oraz poradnictwa prawnego.
  4. Kontynuacja współpracy z Komendą Powiatową Policji w zakresie organizacji spotkań profilaktyczno – prewencyjnych dla seniorów.

Osoby zainteresowane współpracą lub uczestnictwem w inicjatywach zapraszamy do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Klub Integracji Społecznej
Tel. 61 28 39 997 wew. 21

 

Kampania informacyjna
Plakat - bezpieczna placówka całodobowa

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym