Program pomocy rodzinom z dziećmi w ciężki stanie klinicznym

17.03.2017 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje o możliwości ubiegania się o roczne stypendium. Beneficjentami wsparcia są rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.

Przyznawane w ramach Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES świadczenie pieniężne (stypendium) jest zasiłkiem pomocy społecznej z funduszy pozarządowych, niepodlegającym opodatkowaniu. Wniosek może złożyć każda rodzina, która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym.
 
Ciężki stan kliniczny to sytuacja, w której dziecko wymaga wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
 
Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia 2017 r.
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek bazy danych.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym
Apel Zima