Konsultacje Śremskiego Programu Rodziny

23.03.2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w konsultacjach Śremskiego Programu Rodziny, który będzie realizowany do 2020 roku. 

W ramach prowadzonych konsultacji  można na specjalnie przygotowanym formularzu  wyrazić  pisemną opinię, zgłosić zmiany oraz zaproponować działania, które miałyby być realizowane
w ramach Programu. Wypełniony formularz należy  skierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie na adres e-mail: marta.tomyslak@ops.srem.pl

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Marta Tomyślak, z którą można się kontaktować telefonicznie – 61 28 39997.

Chcielibyśmy włączyć Państwa do grona osób wspierających podnoszenie standardu usług skierowanych do śremskich rodzin, dzieci i młodzieży. Państwa opinie i sugestię będą dla nas cenne przy wyznaczaniu kierunków działań, założeń koncepcyjnych Programu i budowania dobrego klimatu dla rodziny.

Dokumenty:

  1. Śremski Program Rodziny do 2020 roku
  2. Formularz do konsultacji projektu

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym
Apel Zima