Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej

30 listopada 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem w obszarze  pomocy społecznej realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów w zakresie dietetyki żywienie

29 listopada 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie w Śremie zaprasza do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest przeprowadzenie warsztatów: Dietetyka żywienie osób starszych  i osób niepełnosprawnych (niesamodzielnych)

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w formie poradnictwa specjalistycznego

29 listopada 2017 r.

Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług specjalistycznych w zakresie poradnictwa psychiatrycznego udzielił zamówienia.

Informacja o udzieleniu zamówieniu na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie - trener umiejętności

27 listopada 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie informuje o udzieleniu zamówienia na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie - trener umiejętności funkjonowania w rodzinie.

Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie - terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzinna

27 listopada 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie usług specjalistycznych w zakresie usług terapii indywidualnej, par, małżeńskiej i rodzinnej.

Refleksja i spojrzenie w przyszłość

22 listopada 2017 r.

W Dniu Pracownika Socjalnego, 21 listopada odbyła się Konferencja naukowa „Praca socjalna w przestrzeni refleksji”, dotycząca ważnych tematów - od spraw związanych z metodyką pracy po usługi społeczne realizowane w gminie Śrem.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

20 listopada 2017 r.

Dziś, w przeddzień Pracownika Socjalnego, dedykujemy pracownikom socjalnym oraz wszystkim osobom skupiający swą drogę zawodową i działalność społeczną wokół platformy polityki społecznej moc życzeń ...

Praca socjalna w przestrzeni refleksji

15 listopada 2017 r.

Każdego roku w miesiącu listopadzie staramy się spersonalizować lokalną przestrzeń polityki społecznej i przedstawić różne perspektywy jej realizacji, rozwoju i kooperacji.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym