Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Rekrutaja na stanowisko asystenta rodziny

29 sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjny na stanowisko asystenta rodziny.

Zapytanie ofertowe na realizaję warsztaów w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

29 sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację warsztatów w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja.

Rodzinne Spotkania w Śremie

25 sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza wszystkie rodziny do uczestnictwa w spotkaniach integracyjno-edukacyjnych, podczas których popularyzowana będzie wiedza i ćwiczenia umiejętności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania ról rodzicielskich oraz zacieśniania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego"

21 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Nabór na Asystenta rodziny

21 sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny, który będzie realizował  wsparcie i aktywizację rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierał zmiany postaw życiowych członków rodziny.

 

II Nabór Ekspertów

14 sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Śremie poszukuje ekspertów do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, który stanowi jedno z zadań w Projekcie „Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania gminy Śrem”.

Zaproszenie do złożenia oferty

10 sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest przeprowadzenie: Warsztatów w zakresie budowania wsparcia instytucjonalnego i środowiskowego dla osób i rodzin sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną.

Zaproszenie do złożenia oferty

10 sierpnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do wzięcia udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest przeprowadzenie: Trening kreatywności jako element rehabilitacji i usprawnienia osób niesamodzielnych oraz Warsztaty kreatywne dla opiekunów – jak pobudzić zainteresowania i podnosić jakość życia osób niesamodzielnych.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym
Apel Zima