Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 16 marca wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub mailowo.
Jeżeli potrzebujesz pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuj się telefonicznie:
  • tel. 61 28 36 107

  • tel. 575 778 362

  • nr tel. pracownika socjalnego: 61 28 39 997

  • nr tel. dla seniora: 575 778 744

  • całodobowy tel. interwencyjny – 664 179 076

Adres e-mail: ops@ops.srem.pl


Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu

6 grudnia 2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 7 Włącznie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Odpowiedzi na pytania

20 listopada 2018 r.

dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia o 31 grudnia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej

2 listopada 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze oferty na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany

23 maja 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany

11 maja 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 kwietnia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany

18 kwietnia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest realizacja usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia

19 lutego 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla osób uprawnionych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie w 2018r.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym