Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny
w sierpniu 2020r.
W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA
składanie wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start
poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 18.00


Przyjmowanie Interesantów odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także stosowaniu poniższych zasad:
obsługiwane są wyłącznie osoby zdrowe,
• bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej,
• stosujące środki ochrony osobistej: osłonę ust i nosa (maseczka, przyłbica) oraz płyn do dezynfekcji rąk przed
• pojedynczo, bez osób towarzyszących, z zachowaniem dystansu społecznego (wynoszącego 2 metry).

W trakcie wizyty obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz pozostawiania rzeczy osobistych (np. torebek) na powierzchniach ogólnodostępnych.
W miarę możliwości należy zaopatrzyć się w swoje długopisy.


UMÓW SIĘ I ZŁÓŻ BEZPIECZNIE WNIOSKI
o świadczenia rodzinne,
świadczenia Dobry Start,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
o dodatki mieszkaniowe,
o pomoc społeczną.

Zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny 575 778 362 i umówienie spotkania na konkretną godzinę.

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Informacja z otwarcia ofert

18 stycznia 2019 r.

18 stycznia 2019 r. roztrzygnięty został konkurs ofert na dostawę bonów towarowych w celu sprzedaży za maksymalnie 180 000,00 zł, osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, artykułów spożywczych pierwszej potrzeby

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków w 2019 r.

17 stycznia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w konkursie ofert na przygotowanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków w 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę bonów towarowych

10 stycznia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostawę bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych pierwszej potrzeby.

Gminny Model Profilaktyki krzywdzenia Małych Dzieci

7 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie z dnia 29 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera

28 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 7 Włącznie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Informacja o zawarciu umowy

10 grudnia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu ul. Krasińskiego 3/5 złożył ofertę na realizację...

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu

6 grudnia 2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 7 Włącznie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Odpowiedzi na pytania

20 listopada 2018 r.

dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia o 31 grudnia 2019 r.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym