Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Zapytanie ofertowe na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany

11 maja 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 kwietnia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany

18 kwietnia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest realizacja usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia

19 lutego 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla osób uprawnionych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie w 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 stycznia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej artykułów spożywczych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe w 2018r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

24 stycznia 2018 r.

w postępowaniu na wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

19 stycznia 2018 r.

na wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Informacja o unieważnieniu postępowania na

12 stycznia 2018 r.

wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe”

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym