Nowy okres zasiłkowy
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Pytania i odpowiedzi wykonawców

28 czerwca 2017 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego” zostały złożone zapytania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego"

23 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 zestawów komputerowych

20 czerwca 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych, zaprasza do złożenia oferty na  dostawę sprzętu komputerowego.

Program dla dzieci i młodzieży "Wakacyjny pedagog"

14 czerwca 2017 r.

W ramach działań wspierających i aktywizujących, skierowanych do śremskich rodzin realizowana jest usługa streetworkingu dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Wakacyjny pedagog".

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w toku postępowania

14 czerwca 2017 r.

Zamawiający informuje, że w toku postępowania na "Realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego złożono pytania do treści SIWZ

Informacja o wyborze oferty na dostawę 2 zestawów komputerowych

14 czerwca 2017 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na  dostawę 2 zestawów komputerowych została wybrana oferta.

 

Zapytanie ofertowe na realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa lekarza psychiatry

9 czerwca 2017 r.

Ośrodek Pomoy Społecznej w Śremie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa lekarza psychiatry.

Wielowymiarowe działania gminy Śrem w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie

9 czerwca 2017 r.

Gmina Śrem w ramach Programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie", otrzymała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00

w miesiącu wrzesniu 2017r.:
pon  7.00 - 18.00
wt - pt 7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym