Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 16 marca wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub mailowo.
Jeżeli potrzebujesz pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuj się telefonicznie:
  • tel. 61 28 36 107

  • tel. 575 778 362

  • nr tel. pracownika socjalnego: 61 28 39 997

  • nr tel. dla seniora: 575 778 744

  • całodobowy tel. interwencyjny – 664 179 076

Adres e-mail: ops@ops.srem.pl


Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

informacja o udzieleniu zamówienia na przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków w 2019 r.

1 lutego 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej o informuje o udzieleniu zamówienia na przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków w 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22 stycznia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej o roztrzygnięciu konkursu ofert na dostawę bonów towarowych w celu sprzedaży za maksymalnie 180 000,00 zł, osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, artykułów spożywczych pierwszej potrzeby

Informacja z otwarcia ofert

18 stycznia 2019 r.

18 stycznia 2019 r. roztrzygnięty został konkurs ofert na dostawę bonów towarowych w celu sprzedaży za maksymalnie 180 000,00 zł, osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, artykułów spożywczych pierwszej potrzeby

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków w 2019 r.

17 stycznia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w konkursie ofert na przygotowanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków w 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę bonów towarowych

10 stycznia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostawę bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych pierwszej potrzeby.

Gminny Model Profilaktyki krzywdzenia Małych Dzieci

7 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie z dnia 29 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera

28 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 7 Włącznie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Informacja o zawarciu umowy

10 grudnia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu ul. Krasińskiego 3/5 złożył ofertę na realizację...

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym