Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 16 marca wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub mailowo.
Jeżeli potrzebujesz pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuj się telefonicznie:
  • tel. 61 28 36 107

  • tel. 575 778 362

  • nr tel. pracownika socjalnego: 61 28 39 997

  • nr tel. dla seniora: 575 778 744

  • całodobowy tel. interwencyjny – 664 179 076

Adres e-mail: ops@ops.srem.pl


Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu

20 sierpnia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu mającego na celu poprawę do usług opiekuńczych i asystenckich na terenie gminy Śrem, zgodnie z celami szczegółowymi Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu

22 lipca 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu mającego na celu poprawę do usług opiekuńczych i asystenckich na terenie gminy Śrem, zgodnie z celami szczegółowymi Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego – terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzinna

7 czerwca 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze oferty na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego – terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzinna

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego – terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzinna

4 czerwca 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego – terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzinna

Informacja o wyborze oferty na wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

15 maja 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze oferty na wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

Ogłoszenie o zamówieniu ma wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

30 kwietnia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do składania ofert na wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

5 marca 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny – 1 etat w ramach Projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę bonów towarowych

1 lutego 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej o informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę bonów towarowych

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym