Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę bonów towarowych

10 stycznia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostawę bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych pierwszej potrzeby.

Gminny Model Profilaktyki krzywdzenia Małych Dzieci

7 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie z dnia 29 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera

28 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 7 Włącznie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Informacja o zawarciu umowy

10 grudnia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu ul. Krasińskiego 3/5 złożył ofertę na realizację...

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu

6 grudnia 2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 7 Włącznie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Odpowiedzi na pytania

20 listopada 2018 r.

dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia o 31 grudnia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej

2 listopada 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze oferty na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany

23 maja 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na pozytywne zmiany realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym