Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny
w sierpniu 2020r.
W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA
składanie wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start
poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 18.00


Przyjmowanie Interesantów odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także stosowaniu poniższych zasad:
obsługiwane są wyłącznie osoby zdrowe,
• bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej,
• stosujące środki ochrony osobistej: osłonę ust i nosa (maseczka, przyłbica) oraz płyn do dezynfekcji rąk przed
• pojedynczo, bez osób towarzyszących, z zachowaniem dystansu społecznego (wynoszącego 2 metry).

W trakcie wizyty obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz pozostawiania rzeczy osobistych (np. torebek) na powierzchniach ogólnodostępnych.
W miarę możliwości należy zaopatrzyć się w swoje długopisy.


UMÓW SIĘ I ZŁÓŻ BEZPIECZNIE WNIOSKI
o świadczenia rodzinne,
świadczenia Dobry Start,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
o dodatki mieszkaniowe,
o pomoc społeczną.

Zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny 575 778 362 i umówienie spotkania na konkretną godzinę.

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych pierwszej potrzeby

13 grudnia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych pierwszej potrzeby

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Śrem w obszarze pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

27 listopada 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do składania ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Śrem w obszarze pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Informacja z otwarcia ofert

27 września 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na dostawę bonów towarowych w celu sprzedaży za maksymalnie 80 000,00 zł, osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, artykułów spożywczych pierwszej potrzeby".

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych pierwszej potrzeby

19 września 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do składania ofert na na dostawę bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych pierwszej potrzeby

Wybór oferty na "Adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior+ w Śremie"

10 września 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze oferty na "Adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior+ w Śremie

Zapytanie ofertowe na "Adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior+ w Śremie"

30 sierpnia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do składnia ofert na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior+ w Śremie.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu

20 sierpnia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu mającego na celu poprawę do usług opiekuńczych i asystenckich na terenie gminy Śrem, zgodnie z celami szczegółowymi Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu

22 lipca 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu mającego na celu poprawę do usług opiekuńczych i asystenckich na terenie gminy Śrem, zgodnie z celami szczegółowymi Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym