Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Zaproszenie do złożenia oferty

26 lipca 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie z Śremie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest przeprowadzenie waarsztatów w zakresie budowania wsparcia instytucjonalnego i środowiskowego oraz Warsztatów z zakresu komunikacji.

Nowy okres zasiłkowy - świadczenia dla rodzin

26 lipca 2017 r.

Od 1 sierpnia 2017r. będzie można składać wnioski na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500 +) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018.

Zaproszenie do złożenia oferty

26 lipca 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie z Śremie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest przeprowadzenie Treningu kreatywności jako element rehabilitacji i usprawnienia osób niesamodzielnych oraz Warsztaty kreatywne dla opiekunów – jak pobudzić zainteresowania i podnosić jakość życia osób niesamodzielnych.

Świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy

20 lipca 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na kolejny okres tj. od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Skuteczne rozwiązania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych

14 lipca 2017 r.

Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza osoby będące w gorszej kondycji emocjonalnej i szukające pomocy w rozwiązywaniu problemów do udziału w cyklu spotkań grupy wsparcia.

Nabór Ekspertów

7 lipca 2017 r.

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Śremie poszukuje czterech ekspertów do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, który stanowi jedno z zadań w Projekcie "Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania gminy Śrem".

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2 oraz 3 na "Realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego"

7 lipca 2017 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na "Realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego"  unieważnia postępowanie.

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1 i wyborze oferty dla części 3

30 czerwca 2017 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na "Realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego" unieważnił postępowanie dla części 1 oraz dokonał wyboru dla części 3.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym