Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Nabór Ekspertów

7 lipca 2017 r.

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Śremie poszukuje czterech ekspertów do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, który stanowi jedno z zadań w Projekcie "Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania gminy Śrem".

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2 oraz 3 na "Realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego"

7 lipca 2017 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na "Realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego"  unieważnia postępowanie.

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1 i wyborze oferty dla części 3

30 czerwca 2017 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na "Realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego" unieważnił postępowanie dla części 1 oraz dokonał wyboru dla części 3.

Funkjonowanie Ośrodka w miesiącu lipcu 2017r.

30 czerwca 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie informuje o zmianie godzin pracy.

Wybór oferty na dostawę sprzętu komputerowego

29 czerwca 2017 r.

Zamawiający informuje, że postępowanie na  dostawę sprzętu komputerowego zostało zakończone i  wybrana została oferta.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem

28 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu warsztatów edukacyjnych w ramach aktywnej integracji projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja.

Pytania i odpowiedzi wykonawców

28 czerwca 2017 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Realizację usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego” zostały złożone zapytania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego"

23 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym