Apel zima
Wakacyjny pedagog
Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
Kampania Twarze depresji
Punkt konsultacyjny

Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja

Wybór oferty na "Adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior+ w Śremie"

10 września 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze oferty na "Adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior+ w Śremie

Zapytanie ofertowe na "Adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior+ w Śremie"

30 sierpnia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do składnia ofert na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior+ w Śremie.

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu

20 sierpnia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu mającego na celu poprawę do usług opiekuńczych i asystenckich na terenie gminy Śrem, zgodnie z celami szczegółowymi Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu

22 lipca 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu mającego na celu poprawę do usług opiekuńczych i asystenckich na terenie gminy Śrem, zgodnie z celami szczegółowymi Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego – terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzinna

7 czerwca 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze oferty na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego – terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzinna

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego – terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzinna

4 czerwca 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na wykonanie usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Śrem w formie poradnictwa specjalistycznego – terapia indywidualna, par, małżeńska i rodzinna

Informacja o wyborze oferty na wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

15 maja 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wyborze oferty na wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

Ogłoszenie o zamówieniu ma wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

30 kwietnia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaprasza do składania ofert na wykonanie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja

|< << 12345678 >> >|

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym